Proizvodnja i prodaja ugostiteljske opreme

Projektiranje tehničko tehnoloških procesa proizvodnje hrane u ugostiteljskim objektima

Proizvodnja neutralne ugostiteljske opreme, prodaja termičke i rashladne opreme

Postavljanje HACCP sistema za praćenje, arhiviranje i nadzor temperature ugostiteljskih uređaja

 

ŠTO JE HACCP?

U svim prostorijama u kojima se rukuje s hranom prisutni su uvjeti temperatura - hrana - vrijeme - vlažnost. Opasna zona kreće se u rasponu od 5°C do 63°C. U tom temperaturnom rasponu bakterije se brzo razmnožavaju, a prostorije u kojima se rukuje s hranom su topla mjesta i imaju tipičnu temperaturu od 25°C.

Proces koji pomaže u provedbi preventivne samokontrole higijenskih uvjeta u rukovanju sa hranom zove se HACCP. HACCP je akronim, engl. Hazard Analysis Critical Control Point, što znači analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.

Shodno Zahonu o hrani (NN 46/07) i Pravilniku o higijeni hrane (NN 99/07) bilo je potrebno poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluživanje hrane do 01. siječnja 2009.godine uskladiti s odredbama navedenog propisa.