Proizvodnja i prodaja ugostiteljske opreme

Projektiranje tehničko tehnoloških procesa proizvodnje hrane u ugostiteljskim objektima

Proizvodnja neutralne ugostiteljske opreme, prodaja termičke i rashladne opreme

Postavljanje HACCP sistema za praćenje, arhiviranje i nadzor temperature ugostiteljskih uređaja

 

INŽINJERING

Kako bismo optimizirali Vaš prostor i u potpunosti ga prilagodili s djelatnošću za koju je namjenjen, zatim razvili sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda (HACCP) prema važećim zakonskim regulativama i propisima u Republici Hrvatskoj, potrebna je detaljna obrada aktualnog stanja opreme, prostora i objekta, a slijedom toga tehnološla razrada mikrolokacija električne energije, vode i plina s ucrtanom opremom čije su karakteristike detaljno opisane u troškovniku.

Važno je napomenuti da se uz individualne potrebe kupca, tehničko tehnološkim projektom i savjetovanjem postiže ne samo optimalna funkcionalnost opreme, već i ergonomski i ekonomski aspekt neophodan za djelatnost usluga koje pruža kupac